Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Akademie třetího věku

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity organizuje již několik let cyklus přednášek Žít zdravěji a aktivněji v rámci Akademie třetího věku za účelem nabídnout lidem třetího věku příležitost ke vzdělávání v oblasti zdravotnické problematiky.

Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti.

Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob.

Přednášky probíhají ve 2 cyklech: v zimním a letním semestru. Přednášky jsou dále obohaceny o exkurze, případně další aktivity a kurzy podle aktuální nabídky a zájmu účastníků (např. Trénink paměti, Reminiscenční terapie, Nordic walking).

Po absolvování obou cyklů přednášek (v zimním a letním semestru) obdrží účastník certifikát o účasti. Podmínkou získání certifikátu je 70% účast na přednáškách.

Aktualizace: 06. 10. 2016


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt